Thursday, May 9, 2019

Netherlands: Shell to Explore for Geothermal Heat in the Rotterdam Region

Eneco en Shell willen samen Nederlandse aardwarmte ontwikkelen - Eneco and Shell want to develop Dutch geothermal heat together (News Release)

Eneco en Shell hebben een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), om te zoeken naar aardwarmte in de regio Rotterdam (Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas). In deze regio heeft de ondergrond een gunstige samenstelling voor de winning van aardwarmte en kan die aardwarmte aangesloten worden op bestaande en nieuwe warmtenetten.

(From Google Translate) Eneco and Shell have submitted an application for an exploration permit to the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK) to search for geothermal heat in the Rotterdam region (Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel and Zuidplas). In this region, the subsurface has a favorable composition for the extraction of geothermal heat and that geothermal heat can be connected to existing and new heat networks.

Lees verder.........                         Read More..........