Thursday, October 4, 2018

Netherlands: Oil Company Applies for a Permit to Drill for Geothermal Resources in Rotterdam

Shell Wil Nederlandse Aardwarmte Ontwikkelen - Shell Wants To Develop Dutch Geothermal Heat (News Release)

Shell heeft een vergunningaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het ontwikkelen van aardwarmte in de regio Rotterdam. Shell denkt met haar kennis en expertise, en in samenwerking met klanten, bedrijven en de (lokale) overheid, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de rol van aardwarmte in de Nederlandse energietransitie.

Indien de door Shell aangevraagde vergunning wordt verleend zal Shell het aardwarmtepotentieel in de betreffende regio in kaart brengen. Dit kan dan eind 2020 leiden tot een eerste proefboring naar aardwarmte, en mogelijk meerdere boringen in de jaren daarna.

(From Google Translate) Shell has submitted a permit application to the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK) for the development of geothermal energy in the Rotterdam region. With its knowledge and expertise, and in cooperation with customers, companies and the (local) government, Shell thinks that it can make a positive contribution to the role of geothermal energy in the Dutch energy transition.

If the license requested by Shell is granted, Shell will map the geothermal potential in the region concerned. This can lead to a first test drilling to geothermal energy by the end of 2020, and possibly several drillings in the following years.

Lees verder.........                              Read More........