Tuesday, January 7, 2020

Netherlands: Big Oil Company Joins Geothermal District Heating Project

EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden - EBN and Shell join the Leeuwarden geothermal heat project (News Release)

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell treden toe tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag van Leeuwarden.


(From Google Translate) Energie Beheer Nederland (EBN) and Shell are joining the Warmte van Leeuwarden consortium to help further realize the existing geothermal heat project in Leeuwarden. The project will make an important contribution to making Leeuwarden's heat demand more sustainable.


Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Shell Geothermie heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten zoals in Leeuwarden wil Shell een bijdrage leveren aan de Nederlandse energietransitie.

Shell sees good opportunities in the Netherlands for the use of geothermal energy to make its heat supply more sustainable. Shell Geothermal has knowledge and expertise of the subsurface, the extraction of energy and the realization of large projects. With geothermal heat projects like in Leeuwarden, Shell wants to contribute to the Dutch energy transition.

Lees verder..........                            Read More..........