Thursday, March 5, 2020

Netherlands: Geothermal Heat Lab Opens in Rijswijk

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy geopend - Rijswijk Center for Sustainable Geo-energy opened (News Release)

Innovatielab RCSG biedt bedrijfsleven mogelijkheden onderzoek aardwarmte - Innovation lab RCSG offers business opportunities to research geothermal heat

Op donderdag 5 maart 2020 is het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) geopend. Het RCSG is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kunnen we met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien. Om die ontwikkeling te versnellen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO het RCSG opgericht.

(From Google Translate) The 'Rijswijk Center for Sustainable Geo-energy ' (RCSG) was opened on Thursday 5 March 2020 . The RCSG is a unique field lab where geothermal heat projects can be tested on a real scale. Geothermal heat can play an important role in the energy transition; in 2050, geothermal energy will provide a quarter of the heat demand in the Netherlands. To speed up this development, the Ministry of Economic Affairs and Climate, Energy Management of the Netherlands, Province of South Holland, Municipality of Rijswijk and TNO have set up the RCSG.

Lees verder..........                          Read More..........