Wednesday, February 6, 2019

Poland: Drilling About to Begin at Geothermal District Heating Project

Geotermia zamiast w powiecie piotrkowskim będzie w Tomaszowie? - Will Geothermal be in Tomaszów instead of Piotrków? (epiotrkow.pl)

Próbny odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim zostanie wykonany w pobliżu Areny Lodowej. Miasto nie dołoży do tego projektu nic ponieważ pozyskało na ten cel 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(From Google Translate) A test geothermal well in Tomaszów Mazowiecki will be constructed near the Ice Arena. The city will not contribute to this project because it has obtained 100% funding from the National Fund for Environmental Protection and Water Management for this purpose. 

Czytaj więcej............                  Read More...........