Friday, January 11, 2019

Netherlands: Another Possible Geothermal District Heating Project Gets Go-Ahead

HVC onderzoekt aardwarmte voor IJmondgemeenten - HVC is investigating geothermal energy for IJmond municipalities (Utilities.nl)

Afval- en energiebedrijf HVC kreeg toestemming om te gaan zoeken naar goede aardwarmtebronnen in de zogenaamde IJmondgemeenten. Bewoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zouden naast aardwarmte ook restwarmte van Tata Steel en thermische energie uit afval- en oppervlaktewater kunnen gebruiken.

(From Google Translate) Waste and energy company HVC has received permission to search for good geothermal heat sources in the so-called IJmond municipalities. In addition to geothermal energy, residents of Beverwijk, Heemskerk and Velsen could also use residual heat from Tata Steel and thermal energy from waste and surface water.

Lees verder.........                          Read More.........