Monday, January 7, 2019

Netherlands: Plans for Geothermal District Heating Project in Zwolle

Dijklanden is voorkeurslocatie voor geothermie  - Dijklanden is a preferred location for geothermal energy

Het is de bedoeling bovenstaande stappen in de tweede helft van 2019 af te ronden. Het komen tot een geothermiebron en een bijbehorend warmtenet is een ontwikkelingstraject van jaren. Als alles voorspoedig verloopt, zal de eerste levering van warmte vanuit de geothermiebron naar verwachting op z’n vroegst in 2022 of 2023 zijn.

(From Google Translate) It is the intention to complete the above steps in the second half of 2019. The coming to a geothermal source and an associated heat network is a development process of years. If everything runs smoothly, the first heat supply from the geothermal source is expected at its earliest in 2022 or 2023.

Lees verder.........                             Read More........