Tuesday, May 29, 2018

Turkey: Electricity Generated by Geothermal Energy Increases 35 Percent in a Year

Jeotermalden Elektrik Üretiminde Hızlı Artış - Rapid Increase in Electricity Generation from Geothermal (Enerji Magazin)

Ufuk Şentürk, Chairman of JESDER
Jeotermal santrallerin kurulu kapasite artışı ile santral verimliliklerinin yükselmesi, jeotermale dayalı elektrik üretiminin artışını da beraberinde getirdi. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, JES’lerin toplam kurulu gücünün 2017 sonu itibariyle 1100 MW’nin üzerine çıktığını ve 2018 yılı itibari ile de 1.155 MWe olduğunu hatırlattı. Şentürk, yılın ilk dört ayında JES’lerde üretilen elektrik miktarında yaşanan artışta toplam JES kurulu gücündeki büyümenin yanı sıra santrallerin daha verimli çalıştırılmasının da etkisi bulunduğunu belirtti.

(From Google Translate) The increase in installed capacity of geothermal power plants and the increase of power plant efficiency has brought about the increase of geothermal based electricity production (in Turkey). Ufuk Şentürk, Chairman of the Association of Geothermal Power Plant Investors (JESDER), reported that the total installed power of geothermal power plants has increased to 1100 MW at the end of 2017 and is at 1,155 MWe in 2018. Şentürk said that in the first four months of the year, the increase in the amount of electricity generated at geothermal power plants was not only due to the growth in the total geothermal power plants board strength but also because of the more efficient operation of the plants. 

Daha fazla oku.........                   Read More........