Friday, June 1, 2018

Belgium: Janssen Investing in Geothermal District Heating Network

Duurzame innovatie en innovatieve duurzaamheid: het Janssen warmtenet van de 4e generatie - Sustainable innovation and innovative sustainability: the Janssen heat network of the 4th generation (Janssen)We kiezen dan ook resoluut voor groene energie en investeren in een slim warmtenet van de vierde generatie op onze site in Beerse. Dergelijk warmtenet op industriƫle schaal is een primeur voor Vlaanderen.

De belangrijkste warmtebron wordt de geothermische centrale, waar diepe aardwarmte wordt ingezet om warm water te produceren, aangevuld met installaties op gas voor back-upcapaciteit. Water op hoge temperatuur wordt gebruikt voor processen, wasmachines en de reiniging van apparatuur. Water op lage temperatuur voor de verwarming van cleanrooms en labo’s.

(From Google Translate) We are therefore resolutely opting for green energy and investing in a smart fourth-generation heating network at our site in Beerse. Such an industrial heating network is a first for Flanders. 

The main heat source will be the geothermal power plant, where deep geothermal heat is used to produce hot water, supplemented with gas installations for backup capacity. High temperature water is used for processes, washing machines and equipment cleaning. Water at low temperature for the heating of clean rooms and labs.

Lees verder.........                              Read More........