Friday, May 4, 2018

Netherlands: Consortium Commissioned to Study Ultra Deep Geothermal Energy and Enhanced Geothermal System Risks

Onderzoek naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie - Research into the risks of Ultra Deep Geothermal Energy (News Release)

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Witteveen+Bos doet dit in samenwerking met het Duitse bedrijf Q-Con, het Belgische Vito, de TU Delft, Newell en de juristen van Weisenborn-Linskaill & Associates.

Dutch company Witteveen + Bos is commissioned by State Supervision of Mines (SSM) to investigate the risks of Ultra Deep Geothermal Energy and Enhanced Geothermal Systems in the Netherlands. Witteveen + Bos does this in cooperation with the German company Q-Con, the Belgian company Vito, the TU Delft, Newell and the lawyers of Weisenborn-Linskaill & Associates.

Read More.........