Tuesday, May 29, 2018

Netherlands: A Masterplan for Dutch Geothermal Heating

Het Masterplan Aardwarmte Nederland - The Geothermal Heat Master Plan (EBN)

Het Masterplan Aardwarmte Nederland (met als ondertitel ‘een brede basis voor een duurzame warmtevoorziening’) is opgesteld en uitgewerkt door DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), Stichting Platform Geothermie, Stichting Warmtenetwerk en EBN, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Veel andere partijen waren betrokken via interviews en werksessies.

(From Google Translate) The Geothermal Energy Master Plan (with the subtitle 'a broad basis for a sustainable heat supply') has been drawn up and elaborated by DAGO (Dutch Association of Geothermal Operators), Stichting Platform Geothermie, Stichting Warmtenetwerk and EBN, supported by the Ministries of Economic Affairs and Climate and Home Affairs and Kingdom Relations. Many other parties were involved through interviews and work sessions.

Lees verder..........                   Read More.......