Friday, July 5, 2019

Finland: Enough Geothermal Energy to Provide for Country's Energy Needs for Ever

Lämpökartta näyttää, kuinka maaperässä piilee rajattomasti energiaa
 - The heat map shows how unlimited energy lies in the soil (Helsingin Sanomat)

Suomen maaperässä on niin paljon energiaa, että se riittäisi kattamaan maamme energiatarpeet ikuisiksi ajoiksi.

Tästä energiasta tunnetuinta on niin sanottu maalämpö, eli geoenergia. Se on maankuoren ylimpään 300 metriin varastoitunutta energiaa, jonka lähteet ovat Auringossa, radioaktiivisten isotooppien hitaassa hajoamisessa ja maan sisältä säteilevässä lämmössä.

(From Google Translate) There is so much energy in the Finnish underground that it would be enough to cover our country's energy needs forever. 

The best known of this energy is so-called geothermal energy, ie geo-energy. It is the energy stored in the top 300 meters of the earth's crust, the sources of which are the Sun, in the slow decay of radioactive isotopes and in the heat radiating from the earth. If all the stored geothermal energy were recovered it would correspond to Finland's energy production for a thousand years.

Lue lisää........                            Read More.........